Advokatas Mantas Pakamanis komentavo VTNKA arbitražo pripažinimo neteisėtai įsteigtu pasekmes žiniasklaidai

Vadovaujantis Partneris, Advokatas
Mantas Pakamanis
+ 370 671 21 744 — mantas@pakamanis.lt
Alternative Text

Vilniaus apygardos teismas (VAT) įsiteisėjusiu 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu pripažino Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinį arbitražą (VTNKA) neteisėtai įsteigtu. Advokato Manto Pakamanio teigimu, tai turėtų būti pakankamu pagrindu panaikinti VTNKA administruotose bylose priimtus sprendimus ir asmenims susigrąžinti iš jų priteistas bei išieškotas lėšas.
1. VTNK arbitražas pripažintas neteisėtai įsteigtu
. VAT įsiteisėjusiu 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu pripažino VTNKA neteisėtai įsteigtu ir įpareigojo Turto banką likviduoti šią įstaigą. VAT konstatavo, kad nuo pat įsteigimo 2003 m. balandžio 17 d., VTNKA veikė kaip nuolatinė arbitražo institucija. Dėl šios aplinkybės VTNKA steigimui turėjo būti taikomi nuolatines arbitražo institucijas reglamentuojančio Komercinio arbitražo įstatymo (KAĮ) reikalavimai. VTNKA buvo įsteigtas pažeidžiant KAĮ reikalavimus (ankstesnės KAĮ redakcijos 3 str. 1 d. ir naujos KAĮ redakcijos 5 str. 1 d.).
2. VTNK arbitražas negalėjo užtikrinti tinkamo ginčų sprendimo. KAĮ nuolatinės arbitražo institucijos steigėjams nustato specialius reikalavimus. Šiais reikalavimai yra siekiama užtikrinti tinkamą ginčų sprendimą įsteigtame arbitraže. VTNKA steigėjai įstatyme nustatytų reikalavimų neatitiko, todėl galima teigti, kad VTNKA negalėjo užtikrinti tinkamo ginčų sprendimo šio arbitražo administruotose bylose.
3. VTNK arbitražo administruotose bylose priimti sprendimai turėtų būti panaikinti.
VTNKA pripažinimas neteisėtai įsteigtu turėtų būti pakankamu pagrindu panaikinti šio arbitražo administruotose bylose priimtus sprendimus nuo pat 2003 metų. Anot KAĮ komentaro autorių, reikalavimai steigėjams įstatyme yra nustatyti tikslu užkirsti kelią piktnaudžiauti arbitražo paslaugomis ir steigti „kišeninius“ arbitražus (KAĮ komentaras, 22 psl.). Iš to seka, kad VTNKA galimai piktnaudžiavo arbitražo paslaugomis ir buvo įsteigtas kaip „kišeninis“ arbitražas. KAĮ yra įtvirtinta eilė pagrindų, kuriais gali būti panaikinti arbitražo teismo sprendimai. Vienas iš pagrindų yra vadinamasis tinkamo proceso (due process arba fair trial) pažeidimas. Kitas pagrindas yra viešosios tvarkos pažeidimas, į kurį patenka pagrindiniai moralės ir teisingumo principai (esminiai materialiosios ir proceso teisės, konstitucinės ir ES teisės, normų ginančių esminius valstybės politinius, socialinius ir ekonominius interesus (lois de police) ir kt. pažeidimai). Be to, manytina, kad ir patys arbitražiniai susitarimai ginčus spręsti VTNKA buvo negaliojantys, nes jais buvo susitarta ginčus spręsti neteisėtai įsteigtame arbitraže. VTNKA teismo buvo pripažintas neteisėtai įsteigtu nuo pat įsteigimo 2003 m. balandžio 17 d., todėl turėtų būti panaikinti nuo pat 2003 metų šio arbitražo administruotose bylose priimti sprendimai. Verslo žinių duomenimis 2004-2017 m. VTNKA organizavo ir administravo 95 arbitražo procesus.
4. Asmenims turėtų būti sugrąžintos visos iš jų priteistos bei išieškotos lėšos.
Panaikinus VTNKA administruotose bylose priimtus sprendimus, asmenims turėtų būti grąžinta viskas, kas iš jų buvo išieškota. Civilinio proceso kodekse įtvirtinta, kad jeigu panaikinamas jau įvykdytas sprendimas ir iš naujo išnagrinėjus bylą priimamas sprendimas atmesti ieškinį arba priimama nutartis nutraukti bylą ar palikti ieškinį nenagrinėtą, atsakovui turi būti grąžinama visa tai, kas buvo pagal panaikintą sprendimą iš jo išieškota ieškovo naudai (sprendimo įvykdymo atgręžimas). Be to, jeigu grąžinti turto negalima, teismas savo sprendime numato, kad turi būti atlyginta šio turto vertė, o kai turtas realizuotas, – suma, gauta jį realizavus.

2020-07-17T18:26:15+00:00