Teisminiai ginčai ir arbitražas2019-03-31T14:26:02+00:00

Teisminiai ginčai

Mes atstovaujame klientų interesus civilinėse ir administracinėse bylose visų instancijų teismuose. Vertiname ginčo perspektyvas ir formuojame ginčo strategiją, ginčui persikėlus į teismą, ruošiame procesinius dokumentus, konsultuojame dėl proceso vedimo ir įrodymų rinkimo. Išsiskiriame gebėjimu vesti itin sudėtingas bylas, pasižyminčias tarptautiniu pobūdžiu, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės elementais. Konsultuojame ir atstovaujame klientams dėl užsienio teismų sprendimų ar kitų vykdomųjų dokumentų pripažinimo bei vykdymo Lietuvoje, organizuojame vykdymo procesą ir atstovaujame santykiuose su antstoliais.

Arbitražas

Mes atstovaujame klientų interesus vietiniuose ir tarptautiniuose arbitražuose, įskaitant Londono, Paryžiaus, Niujorko, Stokholmo, Vienos ir Vilniaus arbitražus. Formuluojame arbitražines išlygas, ginčui persikėlus į arbitražą, ruošiame procesinius dokumentus, konsultuojame dėl proceso vedimo ir įrodymų rinkimo, padedame pripažinti ir įvykdyti užsienio arbitražų sprendimus.

Bankrotas ir Restruktūrizavimas

Mūsų paslaugos apima įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų inicijavimą ir dokumentų teismui bei kreditorių susirinkimams rengimą, kreditorinių reikalavimų rengimą, gynybą prieš neteisėtai pradėtas bankroto procedūras. Bendradarbiaudami su bankroto administratoriais ir kreditoriais atliekame bankrutuojančios įmonės sudarytų sandorių teisinius patikrinimus, rengiame procesinius dokumentus dėl bankrutuojančios įmonės sudarytų sandorių nuginčijimo, taip pat atstovaujame bankrutuojančios įmonės kreditoriams bankroto procesuose. Rengiame restruktūrizavimo planus ir deriname juos su suinteresuotomis šalimis, konsultuojame kitais su bankrotu ir restruktūrizavimu susijusiais klausimais.

Atstovavimas ir konsultavimas:

 • Akcininkų ginčai
 • Bankroto ir restruktūrizavimo bylos
 • Bylos dėl nuosavybės ir turto
 • Bylos dėl neturtinės žalos atlyginimo
 • Draudimo ginčai
 • Garbės ir orumo, dalykinės reputacijos gynimas
 • Įmonių vadovų atsakomybė
 • Investiciniai ginčai
 • Juridinio asmens veiklos tyrimas
 • Kolektyviniai ieškiniai ir grupinės bylos
 • Sandorių ginčijimas
 • Su bankais ir vertybinių popierių operacijomis susijusios bylos
 • Su konkurencija ir valstybiniu reguliavimu susijusios bylos
 • Sutarčių vykdymo ir nutraukimo ginčai
 • Skolų išieškojimas
 • Statybos ginčai
 • Tarptautinis arbitražas
 • Transporto ginčai
 • Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimas
 • Viešųjų pirkimų ginčai
 • Žalos atlyginimo bylos